Speidermerke

Askim Speidergruppe

Eventyrlig speiding siden 1917

 
Innkalling til gruppeting 8/10 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Michael Zetterlund   
torsdag 11. september 2014 21:11

Onsdag 8/10 klokken 20:15 - ca 22:00 er det gruppeting for Askim Speidergruppe  i storsalen på speiderhuset.

Alle medlemmer som er 15 år eller eldre har møte og stemmerett i gruppetinget. I tillegg kan en valgt reprentant pr 10 speidere i troppen også stille (med stemmerett).

Foreldre har møterett, men ikke stemmerett.

Agenda
Sjekk om ditt navn er nevnt i agendaen slik at du stiller godt forberedt, eller sender en representant hvis du ikke kan stille.

1. Godkjenning av innkalling og valg av referent
2. Rapport fra enhetene (lederstatus, medlemmer, planer for høsten og annet som kan være av interesse for de andre)
- Småspeider v/ Ingunn
- Tropp v/ Øystein
- Rover v/ Thomas
3. Nordisk v/ gruppeleder
- Rapport fra NP5K i Danmark
- Rapport fra ledertrening Finland
- Planlagte aktiviteter
4. Speiderhuset v/ Trine eller annen representant for husstyret
- rapport fra siste husstyremøte
- planlagte prosjekter
- status utleie
- rutiner og bruk av huset
- vask og renhold
5. Økonomi v/ Helge
- status
- rutiner for refusjon av utlegg
- rutiner for bestilling på nett og betaling på konto
6. Utstyr og materiell v/ Pål
- rutiner for "boden"
- evt. investeringsbehov
7. Medlemskontingent 2015 v/ gruppeleder
8. Felles aktiviteter høsten 2014 v/ gruppeleder
- neste gruppeting + årsmøte 2015
- juleavslutning Einarbu
- dugnader
9. Romsåsen v/ Bjørnar
- rapport fra prosjekt Romsåsen, inkludert "1.000.000" prosjektstøtten
- aktiviteter 2014
- planer for 2015
10. Nordtreff 2015 v/ Øystein
11. 100-års klubben v/ gruppeleder
12. ØØK v/ gruppeleder
13. Kommunikasjon, e-post, web, Facebook osv. v/ gruppeleder
14. Eventuelt (send inn ønske om annet du ønsker å ta opp til gruppeleder)

LAST_UPDATED2
 
Facebook Image

Askim Speidergruppe anbefaler Siteground som webhotell med Joomla som CMS